doğub-törəmək

doğub-törəmək
f. Törəyib artmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • törəmək — f. 1. Əmələ gəlmək, baş vermək, meydana gəlmək, vücuda gəlmək, doğmaq. Kürdüstan dağlarında bəslənmiş bu iki çiçək . . digər tərəfdən nifaqa və ondan törəyən (f. sif.) faciəli hadisələrə də səbəb oldu. S. S. A.. Həngamə ondan törəmişdi ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döl — is. 1. Rüşeym, maya. Döl üçün ayrılan xınaquyruqlu qoçlar . . döyükmüş ətrafa baxırdılar. S. R.. // Ana bətnində bala. // Mayalanma, döllənmə dövrü. Döl düşmək – ev heyvanlarının doğum vaxtı çatmaq. Döl salmaq – 1) doğub törəmək, törəyib artmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • örüməx’ — (Oğuz) doğub törəmək, artmaq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • örüyüv-artmax — (Mingəçevir, Şəki) çoxalmaq, artmaq, doğub törəmək …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tənasül — ə. 1) nəsil yetişdirmə, doğub törəyərək artma; 2) kişi və ya qadın cinsiyyət orqanı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cins — 1. is. <ər.> 1. Orqanizmin doğub törəmə prosesilə bilavasitə və ya bilvasitə bağlı olan və orqanizmlərin çoxunda kişi, ya qadın fərdlərini ayırd etməyə imkan verən əlamətlərin məcmusu, habelə canlı vücudların iki kateqoriyasından (kişi və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çoxaltmaq — f. Sayca, miqdarca, həcmcə və s. artırmaq, çox etmək. Məhsulu çoxaltmaq. Sayını çoxaltmaq. – <Muradın> müəyyən bir planı da vardı; toyuqlarını çoxaldacaq, keçiləri doğub törəyəcək, keçən payızda aldığı düyəsi gələn il bala verəcəkdi. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tənasül — is. <ər.> 1. Nəsil yetişdirmə; doğub törəməklə artma. 2. Qadın və kişilərdə cinsiyyət üzvü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • quyruq — is. 1. Heyvanların çoxunun bədənlərinin qurtaracağındakı mütəhərrik törəmə, yaxud heyvanın bədəninin getdikcə nazikləşən dal hissəsi. At quyruğu. Əqrəb quyruğu. Balıq quyruğu. – Bir həyətdə on iki on üç yaşında bir . . uşaq pişiyin quyruğuna ip… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”